Hoşgeldiniz... Abone Ol Abone Girişi
Müşteri Hizmetleri: 0543 337 07 24

Toplu Sms için Gerekli Evraklar

Orjinatör (Başlık) Talebinizin Onaylanması için Gerekli Evraklar
Adınız ve Soyadınız ile SMS göndermek için:
o Kimlik belgesi fotokopisi, o Abonelik sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları imzalı olarak)
Firma adı ile SMS göndermek için:
o Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi, o imza Sirküleri veya Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi, o Vergi Levhası o Abonelik sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları kaşeli ve imzalı olarak)
Dernek veya STK adı ile SMS göndermek için:
o Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi, o Karar defterinin noter tasdikli ilk sayfasının Fotokopisi, o Abonelik sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları kaşeli ve imzalı olarak)
Kamu kurum ve kuruluş adı ile SMS göndermek için:
o Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi, o ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge, o imza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi, o Abonelik sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları kaşeli ve imzalı olarak)
Tescilli marka adı ile SMS göndermek için:
o Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi, o imza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi, o Marka tescil veya başvuru belgesi fotokopisi, o Abonelik sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları kaşeli ve imzalı olarak) Web sitesi adı ile SMS göndermek için: o Kimlik belgesi fotokopisi, o Alan adı kayıtlarının (whois bilgisi) ekran görüntüsü veya faturası o Abonelik sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları imzalı olarak)

Yukarıdaki evrakları ve Abonelik sözleşmesini (tüm sayfaları kaşeli ve imzalı sistemimize yükleyen veya info@hodsms.net mailimize gönderen abonelerimiz aynı gün SMS göndermeye başlayabilirler.
Toplu SMS Gönderimi için Neden Evrak Talep Edilmektedir?
STH hizmeti sunan içletmecilerden, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumunca hazırlanan ve 28/07/2010 tarih 27655 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, çalıştıkları kişi veya kurumlardan bu belgeleri eksiksiz olarak temin etmeleri talep edilmektedir..
Detaylı Bilgi için http://www.btk.gov.tr adresine bakabilirsiniz.
Abonelik Başvurusu Yazılım Demosu